ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพ และการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพ
และการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
Global Website

CARE SHOP & SHOW ROOM

สังเกต สัมผัส รับรู้
โดยมุ่งเน้นการดูแลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างครบวงจร

จำหน่าย และจัดแสดงสินค้า เช่น เตียงนอนไฟฟ้า หรือ รถเข็น ที่ถูกดัดแปลงและปรับให้สามารถบรรเทาความลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมีการช่วยเหลือ เรื่องการฝึกใช้สมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก
อีกทั้ง ผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับตัวเองอย่างแท้จริง และบริษัทยังมีบริการ
ให้คำปรึกษา และแนะนำสินค้าที่เหมาะกับผู้เข้ารับบริการ รวมถึงมีการให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลผู้สูงอายุด้วย

ที่อยู่  BEST ASIAN FRIEND SHOW ROOM

GMC ZAITAKUKAIGO (HOME CARE):444 Chiang Mai Hod Rd.,Mahere,Mueang,Chiang Mai
50200,Thailand

TEL:053212122,0971499751,0838613540

SabaiSabai:231/17 HuayKaewRd., Suthep,Mueang,ChiangMai
50200,Thailand

TEL:+66807884184

Vivo bene Village

FAST FACTS
VIVO BENE VILLAGE CHIANG MAI